Privacy- en cookiebeleid

Privacybeleid voor CartMoodIndex B.V.

Bij CartMoodIndex is de privacy van onze websitebezoekers en app-gebruikers een van onze belangrijkste prioriteiten. Dit privacybeleid document bevat soorten informatie die worden verzameld en geregistreerd door CartMoodIndex en hoe we deze gebruiken.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft of meer informatie wenst over ons privacybeleid.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze website en app en is niet van toepassing op informatie die via andere kanalen wordt verzameld.

Toestemming

Door onze website en/of app te gebruiken, stemt u hierbij in met ons privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Informatie die we verzamelen

Wanneer u zich registreert voor een account (u kunt onze website bezoeken zonder een account), vraagt CartMoodIndex om basiscontactinformatie. Voor registratie is een geldig e-mailadres vereist. Andere persoonlijke informatie zoals geslacht en geboortejaar zijn optioneel.

CartMoodIndex verzamelt ook website en app-gebruiksgegevens als onderdeel van de normale gang van zaken.

Hoe wij uw informatie gebruiken

  • De informatie die we verzamelen wordt gebruikt voor:
  • Gebruikersverificatie
  • Gebruik en onderhoud van onze app
  • Verbeteringen van onze app
  • Verkrijgen van inzicht door analyseren hoe gebruikers onze app gebruiken
  • Ontwikkeling van nieuwe producten en diensten
  • Het delen van belangrijke informatie zoals updates van de app en belangrijk nieuws
  • Opsporen en voorkomen van ongepast gebruik, inclusief fraude


AVG

Als EU-bedrijf passen wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toe.

Houd er rekening mee dat wij u beschouwen als een ‘Data Subject’ zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de AVG.

Elk ‘Data Subject’ heeft acht rechten onder de AVG.

Dit zijn:

1. Het recht om geïnformeerd te worden; Dit betekent dat iedereen die uw persoonsgegevens verwerkt, duidelijk moet maken wat ze verwerken, waarom en aan wie de gegevens nog meer mogen worden doorgegeven.

2. Het recht op toegang; dit is uw recht om te zien welke gegevens over u worden bewaard door een gegevensbeheerder (in dit geval CartMoodIndex B.V.).

3. Het recht op rectificatie; het recht om uw gegevens te laten koppelen of wijzigen als wat wordt bewaard op de een of andere manier onjuist is.

4. Het recht op gegevenswissing; onder bepaalde omstandigheden kunt u vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Dit wordt ook wel ‘het recht om vergeten te worden’ genoemd. Dit zou het geval zijn als persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of uw toestemming voor de verwerking van die gegevens is ingetrokken, of de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

5. Het recht om de verwerking te beperken; dit geeft u het recht om te vragen om een tijdelijke stopzetting van de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het geval dat een geschil of rechtszaak moet worden afgerond, of de gegevens worden gecorrigeerd.

6. Het recht op dataportabiliteit; een ‘Data Subject’ heeft het recht om te vragen dat alle gegevens die rechtstreeks door hem of haar aan de gegevensbeheerder worden verstrekt, worden verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

7. Het recht van bezwaar; een ‘Data Subject’ heeft het recht bezwaar te maken tegen verdere verwerking van zijn gegevens die onverenigbaar is met het primaire doel waarvoor ze zijn verzameld, waaronder profilering, automatisering en direct marketing.

8. Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering; ‘Data Subjects’ hebben het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit.

Aan verandering onderhevig

We hebben het recht om dit privacybeleid te wijzigen. Dit kan of zou het geval zijn bij het van kracht worden of veranderen van regelgeving of als we nieuwe producten en diensten ontwikkelen. De laatste versie van het privacybeleid is altijd beschikbaar op onze website.

Deze laatste versie is van 8 augustus 2023.

You change it