Supermarket Development Goals

Supermarket Development Goals

Op deze pagina geven we inzicht in de uitgangspunten en data die is gebruikt bij het onderzoek.


De supermarkten
Alle supermarkten die in het onderzoek zijn meegenomen verkopen hun producten ook online. Het online assortiment is als basis voor het onderzoek genomen.

Vergelijkbare data
Om de gegevens goed met elkaar te vergelijken worden producten geĆÆdentificeerd via hun barcode. Een aantal supermarkten dat niet in het onderzoek is meegenomen, verstrekt dergelijke informatie niet en hebben we derhalve buiten beschouwing gelaten.

Huismerken
Huismerken zijn in het onderzoek niet meegenomen. Het doel van het onderzoek is om te kijken naar de impact van de producten die de ketens extern inkopen. Ten aanzien van huismerken gaan we ervan uit dat de supermarkten al extra goed rekening houden met een positieve bijdrage aan hun missie en visie ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Peilmoment
We hebben in de periode van medio augustus tot en met begin september 2023 in totaal 29.258 producten onderzocht; de meeste producten hiervan zijn te koop bij Albert Heijn en Jumbo; de minste bij Ekoplaza en Vomar. Dit komt overeen met de omvang van het totale assortiment bij deze supermarkten; Albert Heijn en Jumbo bieden het grootste assortiment aan.

Waardering
Voor de waardering van de producten kijken we naar de achterliggende organisatiestructuren. Om een druppel op een gloeiende plaat benadering te voorkomen beoordelen we een product altijd op basis van het achterliggende moederbedrijf.

Beoordeling
Per SDG wordt er onderscheid gemaakt in een drietal categorieƫn: slecht, redelijk en goed.
Slecht: de inspanning op de SDG is ondermaats en er wordt geen grote verbetering getoond
Redelijk: de inspanning op de SDG is gemiddeld; er is verbetering nodig om in lijn met de SDG te handelen
Goed: de inspanning op de SDG is goed; er wordt een positieve bijdrage aan deze SDG geleverd

Het totaal van alle producten en SDGs samen bepaalt een gewogen gemiddelde per supermarkt, op een schaal van 0 tot 100. Bij een score van 80 of meer wordt een algemene positieve bijdrage aan de Sustainable Development Goals geleverd.

You change it